Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/108
Title: Наукові праці Харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників : бібліографічний покажчик за 2004- 2008 роки
Authors: Шакула, Зінаїда Іллівна
Свириденко, Галина Віталіївна
Keywords: ХДЗВА
ветеринарна медицина
тваринництво
ветеринарно-санітарна експертиза
наукові праці
Issue Date: 2009
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Citation: Наукові праці Харківської державної зооветеринарної академії та опубліковані праці її співробітників : бібліографічний покажчик за 2004- 2008 роки / ХДЗВА, бібліотека ; укладач З. І. Шакула ; редактор Г. В. Свириденко. – Харків : РВВ ХДЗВА, 2009. ‒ 355 с.
Abstract: Цільове призначення науково-допоміжного бібліографічниго покажчика праць ХДЗВА - допомога у науково-дослідній діяльності фахівцям аграрного профілю. Покажчик містить перелік наукових і навчально методичних видань академії та опублікованих праць її співробітників за 2004-2008 роки. Бібліографія охоплює наступні друковані праці: монографії, тези доповідей та матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць академії, історичні матеріали, довідники, підручники та навчальні посібники, курси лекцій, збірники науково-реферативних праць студентів, науково- практичні та навчальні методичні посібники, рекомендації та вказівки, плани та програми навчання, автореферати дисертацій, словники, статті з періодичних та продовжуваних видань. Матеріал розміщено за видами видань (всередині - в хронологічному порядку, в межах року - за алфавітом). Збірники наукових праць розмежовані за факультетами, статті в цих збірниках - за рубриками. Якщо підрозділ містить більше 50 джерел, то дані одного року відділяються від іншого вказівкою цього року виділеного у вигляді заголовка. Бібліографічний опис виконано мовою документа.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/108
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bibl_pok_2004_2008.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.