Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/132
Title: Вплив гуміліду на аргірофільні і аргентафінні ендокринні клітини кишечнику гусенят
Other Titles: Влияние гумилиду на аргирофильные и аргентафинни эндокринные клетки кишечника гусят
The influence of Gumylyd on argirophilic and argentaffin cells of goslings’ gut
Authors: Кущ, Микола Миколайович
Кущ, Николай Николаевич
Kushch, Mykola
Коновалова, Наталія Іванівна
Коновалова, Наталия Ивановна
Konovalova, Nataliya
Степченко, Лілія Михайлівна
Степченко, Лилия Михайловна
Stepchenko, Liliya
Keywords: гусенята
кишечник
гумілід
аргірофільні і аргентафінні клітини
гусята
кишечник
гумилид
аргирофильные и аргентафинные клетки
goslings
gut
argirophilic and argentaffin cells
Issue Date: 2012
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького
Citation: Кущ М. М. Вплив гуміліду на аргірофільні і аргентафінні клітини кишечнику гусенят / М. М. Кущ, Н. І. Коновалова, Л. М. Степченко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2012. – № 3(53), ч. 2, т. 14. – С. 150–155.
Abstract: Досліджували особливості топографії, будови і кількості ендокриноцитів тонкого і товстого відділів кишечника гусенят італійської білої породи під впливом використання кормової добавки гуміліду. Встановлено, що в напрямку від дванадцятипалої до прямої кишки збільшується кількість аргірофільних і зменшується кількість аргентафінних апудоцитів. Згодовування гуміліду сприяє збільшенню живої маси гусей і зменшенню кількості аргірофільних і аргентафінних ендокриноцитів кишечника.
Description: Исследовали особенности топографии, строения и количества эндокриноцитов тонкого и толстого отделов кишечника гусят итальянской белой породы под влиянием кормовой добавки гумилид. Установлено, что в направлении от двенадцатиперстной к прямой кишке увеличивается количество аргирофильных и уменьшается количество аргентафинных апудоцитов. Скармливание гумилида способствует увеличению живой массы гусят и уменьшению количества аргирофильных и аргентафинных эндокриноцитов кишечника. The topography, amount and microstructure of endocrine cells of small and large gut of Italic white breed goslings under food additives Gumylyd have been studied. The amount argirophilic cells increases and amount argentaffin cells diminish from duodenum to rectum has been established. Feeding Gumylyd promotes to increase of goslings body weight and diminishing amount argirophilic and argentaffin cells of gut.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/132
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kushch_endocrine_apparatus_of_gees.pdf701.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.