Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/15
Title: КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ОСТЕОДИСТРОФІЇ КОРІВ
Authors: Боровков, Сергій Борисович
Keywords: остеодистрофія
Issue Date: 2006
Publisher: Біла Церква
Abstract: Боровков С.Б. Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. – Білоцерківський державний аграрний університет, Біла Церква, 2006. У дисертації експериментально і теоретично обґрунтована інформативність та доцільність використання показників стану сполучної тканини (глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів та фракцій глікозаміногліканів у сироватці крові та сечі, а також оксироліну, уронових кислот і фракцій ГАГ у сечі) при діагностиці різних, в тому числі ранніх стадій, остеодистрофії у корів. Обмеження рухової активності і введення дексаметазону в дозі 9 мг/кг живої ваги щурам, призводить до порушення структури і метаболізму кісткової тканини, що супроводжується зростанням концентрації компонентів органічного матриксу кісткової тканини у сироватці крові та кальцію в сечі.24 Ранні стадії остеодистрофії у корів характеризуються підвищенням від значень норми ІІ фракції сироваткових ГАГ, та гіперекскрецією оксипроліну та уронових кислот. При другій стадії остеодистрофії до вищевказаних змін додається підвищення вмісту І фракції сироваткових ГАГ, а при третій стадії – зниження концентрації загального кальцію крові, глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів підвищення активності лужної фосфатази, а також значна екскреція оксипроліну та уронових кислот. Встановлена достовірна від’ємна кореляція рівня молочної продуктивності з концентрацією загального кальцію та неорганічного фосфору і позитивна кореляція з вмістом ГП, ХСТ та активності АлАТ, АсАТ і ЛФ. Застосування при остеодистрофії корів комплексного вітамінного препарату “Продевіт-тетра” внутрішньом’язово в дозі 6 мл на корову у поєднанні з пероральним застосуванням препарату “Люкон” в дозі 8 мг/кг живої ваги значно покращувало клінічний стан корів та позитивно відображалося на динаміці біохімічних показників сироватки крові та сечі.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/jspui/handle/repoHDZVA/15
Appears in Collections:16.00.01 "Діагностика та терапія тварин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoref_borovkov.pdf201.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.