Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/230
Title: Вплив гуміліду на характер часового ряду добових приростів гусят великої сірої породи
Other Titles: Влияние гумилида на характер временного ряда суточных приростов гусят крупной серой породы
Humilid influence on temporary row daily gains character of large grey breed gooselings
Authors: Кущ, Людмила Леонідівна
Кущ, Людмила Леонидовна
Kushch, Luidmyla
Keywords: гусята
жива маса
добові прирости
гумілід
гусята
живая масса
суточные приросты
гумилид
gooselings
live weight
daily gains
humilid
Issue Date: 2010
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій імені С.З. Гжицького
Citation: Кущ Л. Л. Вплив гуміліду на характер часового ряду добових приростів гусенят великої сірої породи / Л. Л. Кущ // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2010. – Вип. 11, № 2-3. - С. 144-149.
Abstract: Наведено аналіз часового ряду добових приростів живої маси гусят великої сірої породи протягом 45 діб вирощування під впливом препарату гумінової природи гуміліду. Встановлено нерівномірний характер добових приростів гусят. Обробка даних добових приростів методом ковзної середньої дозволила виявити ритмічний, хвилеподібний, синхронний для всієї групи характер росту. На основі аналізу часового ряду за період дослідження у складі хвилеподібної кривої добових приростів гусят виділено основні фактори зміни: основну тенденцію плавного зменшення і три фактори з періодами 18,2; 49,0 і 10,0 діб і амплітудою 8,18; 19,15 і 4,53 г, відповідно. Під впливом гуміліду встановлено тенденцію до зменшення амплітуди сезонного і випадкового факторів, збільшення амплітуди і періоду циклічного фактору.
Description: Проведен анализ временного ряда суточных приростов живой массы гусят крупной серой породы на протяжении 45 суток выращивания под влиянием препарата гуминовой природы гумилида. Установлен неравномерный характер суточных приростов гусят. Обработка данных суточных приростов методом скользящей средней позволила выявить ритмичный, волнообразный, синхронный для всей группы характер роста. На основе анализа временного ряда за период исследования выделено три фактора с периодами 18,2; 49,0 і 10,0 суток и амплитудой 8,18; 19,15 і 4,53 г, соответственно. Под влиянием гумилида установлена тенденция к уменьшению амплитуды сезонного и случайного факторов и увеличению амплитуды и периода циклического фактора. Temporary row daily gains analysis of large grey breed gooselings in a period of 45 days under the influence of humin as a humilid variation have been carried out. Uneven daily gains character of goslings has been determined. According to the presented data of daily gains with an average sliding-scale, rhythmic, adulatory and synchronous character for the whole group have been found out. Three factors with 18,2; 40,0; 10,0 days intervals and 8,18; 19,15; 4,53 g amplitude have been revealed on the analysis base in a research period. Under the humilid influence the tendency to seasonal amplitude drop and casual amplitude increase have been shown.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/230
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kushch_Vplyv_humilidu_2010.pdf867.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.