Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/358
Title: ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТАН ПЕЧІНКИ, НИРОК ТА ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ЗА КЕТОЗУ КОРІВ
Other Titles: ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ, ПОЧЕК И ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ КЕТОЗЕ КОРОВ
Authors: Пасічник, В'ячеслав Анатолійович
Маслак, Юлія Вікторівна
Маценко, Олена Вікторівна
Могільовський, Вадим Миколайович
Щепетільніков, Юрій Олексійович
Митрофанов, Олександ Олександрович
Собакар, Анна Вікторівна
Фурда, Ігор Володимирович
Keywords: Ключові слова: корови, кетоз, біохімічні показники.
Ключовые слова: корови, кетоз, биохимические показатели
Issue Date: 2016
Publisher: Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць
Series/Report no.: Вип. 34, Ч. 2;144-149
Abstract: Анотація. Метою роботи було дослідити зміни біохімічних показників у вмісті рубця та сироватці крові і сечі високопродуктивних корів за хронічного кетозу. Матеріалом досліджень були 19 корів голштинської породи. Діагноз на кетоз ставили з урахуванням анамнезу, клінічного дослідження та визначення кетонових тіл у сечі та крові. В сироватці крові визначали вміст глюкози, сечовини, креатиніну, загального білку, загального білірубіну, активність аспартатамінотрансферазиюю. В сечі Визначали наявність кетонових тіл. У місті рубця визначали величину активної реакції – рН; кількість ЛЖК та їх співвідношення.
Description: Целью роботы было исследовать изменения биохимических показателей в содержимом рубца, сыворотрке крови и моче высокопродуктивных коров при хроническом течении кетоза. Материалом исследований были 19 коров голштинской породы. Диагностировали кетоз с учетом анамнеза, клинического исследования и определения кетоновых тел в моче и крови. В сыворотке крови определяли содержание глюкозы, мочевины, креатинина, общего белка, общего билирубина, активность аспартатамммминотрансферазы. В моче определяли наличие кетоновых тел. В содержимом рубца определяли величину активной реакци
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/358
Appears in Collections:Зарубіжні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
показники, що характеризують стан печінки.pdf297.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.