Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/379
Title: ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ЛІНІЙ
Other Titles: The indices characteristic of Holshtyn breed cows milk productivity of different lines Характеристика показателей молочной продуктивности коров голштинской породы разных линий
Authors: Зандарян, Валентина Афанасіївна
Веліканова, Валентина Семенівна
Криворучко, Юрій Іванович
Зарндарян, Валентина Афанасиевна
Zandaryan, Valentyna
Великанова, Валентина Семёновна
Криворучко, Юрий Иванович
Krivoruchko, Yurii
Keywords: Корови, молочна продуктивність, голштинська порода, лінії, тривалість використання;
коровы, молочная продуктивность, голштинская порода, линии, продолжительность использования; cows, milk productivity, Holshtyn breed, lines, use term.
Issue Date: 2009
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Citation: Зандарян В.А. Характеристика показників молочної продуктивності корів голштинської породи різних ліній / В.А.Зандарян, В.С.Веліканова, Ю.І.Криворучко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії . – Харків: РВВ ХДЗВА, 2009.- Вип.18, ч.1, «Сільськогосподарські науки». – С.60-64.
Abstract: Проаналізовані показники молочної продуктивності (надій, вміст жиру і білку в молоці), жива маса, тривалість періоду лактацій у корів голштинської породи німецької селекції різних ліній.
Description: Проанализированы показатели молочной продуктивности (удой, содержание жира и белка в молоке), живая масса и продолжительность периода лактаций у коров голштинской породы немецкой селекции разных линий. Milk productivity indeces (milk –yield, fat and pofein content in milk ) the live weight, the period of lactation in Holshtyn breed cows of Herman different line selection have beer analysed
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/379
Appears in Collections:Фахові видання УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.