Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/449
Title: Наследуемость и изменчивость уровня содержания и выхода молочного жира как селекционных признаков в стадах черно-пестрого скота
Other Titles: Успадковуваність та мінливість рівня вмісту і виходу молочного жиру як селекційних ознак в стадах чорно-рябої худоби
HEREDITY AND VARIABILITY TO THE CONTENT AND OUTPUT OF MILK FAT AS SIGNS OF BREEDING HERDS OF BLACK-AND-WHITE CATTLE
Authors: Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mamenko, Aleksey
Ємець, Зоя Василівна
Емец, Зоя Васильевна
Yemets, Zoya
Антоненко, Сергій Федорович
Антоненко, Сергей Федорович
Antonenko, Sergei
Keywords: вміст жиру в молоці
вихід молочного жиру
успадковуваність
мінливість
вплив, якість
чорно-ряба порода
содержание жира в молоке
выход молочного жира
наследуемость
изменчивость
влияние, качество
черно-пестрая порода
fat content in milk
yield of milk fat
heritability
variability
influence, quality
black-and-white breed
Issue Date: 2014
Publisher: Національна академія наук україни, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім М.І. Вавилова
Citation: Маменко О.М. Успадковуваність та мінливість рівня вмісту і виходу молочного жиру як селекційних ознак в стадах чорно-рябої худоби / Маменко О.М., З.В. Ємець, С.Ф. Антоненко // Фактори екперементальної еволюції організмів: зб.наук. пр. / Національна академія наук україни, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім М.І. Вавилова. - Київ, 2014. - Т. 15. - С. 215-219.
Abstract: Описано результати залежностей між вмістом жиру в молоці матерів і дочок в стадах чорно-рябої худоби корів.
Description: Описано результати залежностей між вмістом жиру в молоці матерів і дочок в стадах чорно-рябої худоби корів. The results of dependencies between the fat content in the milk of mothers and daughters in the herds of black-and-white cattle are described.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/449
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ємець_Зоя_ Вас_Успадк мати-донька чорно-ряб пор_2014.pdf354.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.