Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/479
Title: Вплив абіотичних чинників на жирномолочність корів
Other Titles: Влияние абиотических факторов на жирномолочность коров
Influence of abiotic factors on the fat content of cows
Authors: Ємець, Зоя Василівна
Емец, Зоя Васильевна
Yemets, Zoya
Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mamenko, Aleksey
Хруцький, Сергій Сергійович
Хруцкий, Сергей Сергеевич
Khrutsky, Sergei
Keywords: рівень годівлі
чинники
середовище
абіотичні фактори
влив
молоко корів
якість
жирні кислоти
уровень кормления
факторы
среда
абиотические факторы
влияние
молоко коров
качество
жирные кислоты
feeding level
factors
the environment surrounding
abiotic factors
influence
milk of cows
quality
fatty acid
Issue Date: 2012
Publisher: Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини зб. наук. пр. ХДЗВА
Citation: Ємець З.В. Вплив абіотичних чинників на жирномолочність корів /З.В. Ємець, О.М. Маменко, С.С. Хруцький // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб.наук. пр. / Харківська державна зооветеринарна академія. - Харків, 2012. - Т. (24) 1. - С. 86-89.
Abstract: Висвітлено дані досліджень про вплив абіотичних чинників на динаміку вмісту жиру в молоці корів, вихід молочного жиру, та на жирнокислотний склад молочного жиру корів.
Description: Освещены данные исследований о влиянии абиотических факторов на динамику содержания жира в молоке коров, выход молочного жира, и на жирнокислотный состав молочного жира коров. The data of studies on the influence of abiotic factors on the dynamics of fat content in milk of cows, output milk fat, and fatty acid composition of milk fat cows.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/479
Appears in Collections:Фахові видання УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.