Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/484
Title: Зміни білковомолочності корів під впливом негативних факторів біогеохімічної провінції
Other Titles: Изменчивость белковомолочности коров под влиянием факторов биогеохимической промышленности
CHANGES THE PROTEIN PERCENTAGE OF COWS UNDER THE INFLUENCE OF NEGATIVE FACTORS BIOGEOCHEMICAL PROVINCE
Authors: Ємець, Зоя Василівна
Емец, Зоя Васильевна
Yemets, Zoya
Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mamenko, Aleksey
Хруцький, Сергій Сергійович
Хруцкий, Сергей Сергеевич
Khrutsky, Sergei
Keywords: білковомолочність
біогеохімічна провінція
молоко корів
важкі метали, вплив
белковомолочность
биогеохимическая провинция
молоко коров
тяжелые металлы, влияние
protein milk
biogeochemical province
milk of cows
heavy metals, influence
Issue Date: 2013
Publisher: Національна академія наук україни, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім М.І. Вавилова
Citation: Ємець З.В. Зміни білковомолочності корів під впливом негативних факторів біогеохімічної провінції / З.В. Ємець, О.М. Маменко, С.С. Хруцький // Фактори екперементальної еволюції організмів: зб.наук. пр. / Національна академія наук україни, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім М.І. Вавилова. - Київ, 2013. - Т. 13. - С. 170-173.
Abstract: У статті наведено результати досліджень показника якості білка в молоці корів у зоні біогеохімічної провінції забрудненої важкими металами, в результаті чого запропоновано виробничий метод для отримання екологічно безпечного молока та збільшення відсотка білка в молоці корів за допомогою мінеральної добавки та біологічно активного препарату «АВГОР-5».
Description: В статье приведены результаты исследований показателя качества белка в молоке коров в зоне биогеохимической провинции загрязненной тяжелыми металлами, в результате чего предложено производственный метод для получения экологически безопасного молока и увеличение процента белка в молоке коров с помощью минеральной добавки и биологически активного препарата «АВГОР-5». The article presents the results of studies of the protein quality index in milk of cows in the biogeochemical province zone polluted with heavy metals, as a result of which a production method for obtaining environmentally safe milk and an increase in the protein percentage in cow milk with the help of a mineral additive and biologically active drug "AVGOR-5" .
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/484
Appears in Collections:Фахові видання УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.