Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/517
Title: СВИНАРСТВО УКРАЇНИ
Other Titles: PIG FARMING OF UKRAINE
СВИНОВОДСТВО УКРАИНЫ
Authors: Герасимов, Веніамін Іванович
Gerasimov, Veniamin Ivanovich
Герасимов, Вениамин Иванович
Нагаєвич, Віталій Михайлович
Nagaevitch, Vitaliy Mikhailovich
Нагаевич, Виталий Михайлович
Барановський, Дмитро Іванович
Baranovsky, Dmitro Ivanovich
Барановский, Дмитрий Иванович
Рибалко, Валентин Павлович
Ribalko, Valentin Pavlovich
Рыбалко, Валентин Павлович
Засуха, Юрій Васильович
Zasukha, Yuri Vasilievich
Засуха, Юрий Васильевич
Хохлов, Анатолій Михайлович
Khokhlov, Anatoly Mikhailovich
Хохлов, Анатолий Михайлович
Данілова, Тетяна Миколаївна
Danilova, Tetyana Mykolaivna
Данилова, Татьяна Николаевна
Пронь, Олена Веніамінівна
Pron`, Olena Veniaminivna
Пронь, Елена Вениаминовна
Сокрут, Володимир Ілліч
Sokrut, Vladimir Ilyich
Сокрут, Владимир Ильич
Жерноклеєв, Микола Миколайович
Zhernokleev, Nikolay Nikolaevich
Жерноклеев, Николай Николаевич
Томін, Євген Фролович
Tomin, Eugene Frolovich
Томин, Евгений Фролович
Keywords: походження, біологічні особливості, породи, методи селекції, технологія, свинина
происхождение, биологические особенности, породы, методы селекции, технология, свинина origin, biological features, breeds, metods of selection, technology, pork
Issue Date: 2008
Publisher: Х.: «Еспада»
Citation: Свинарство України: Навчальний посібник для підготовки фахівців у аграрних вищих закладах освіти ІІ- ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» / В. І. Герасимов, В. М. Нагаєвич, Д. І. Барановський, В. П. Рибалко, Ю. В. Засуха, А. М. Хохлов, Т. М. Данілова, О. В. Пронь, В. І. Сокрут, М. М. Жернокєєв, Є. Ф. Томін. За ред. В. І. Герасимова, В. М. Нагаєвича, Д. І. Барановського. Х.: Еспада, 2008. – 480 с.
Abstract: У посібнику викладається історія розвитку свинарства в Україні. Дана характеристика біологічних, екстер҆єрних та продуктивних властивостей порід свиней. Висвітлені основні методи селекції тварин та технологія виробництва свинини.
Description: В пособии излагается история развития свиноводства в Украине. Дана характеристика биологических, экстерьерных и продуктивных свойств пород свиней. Изложены основные методы селекции и технология производства свинины. The textbook describes the history of pig farming development in Ukraine. The characteristic of biological, exterior and productive properties of breeds of pigs is given. The basic methods of selection and technology of pork production are described.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/517
Appears in Collections:Підручники та навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerasimov_ PIG_FARMING _2008.pdf497.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.