Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/518
Title: СВИНАРСТВО І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ
Other Titles: PIG FARMING AND TEHNOLOGY OF PORK PRODUCTION
СВИНОВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
Authors: Герасимов, Веніамін Іванович
Gerasimov, Veniamin Ivanovich
Герасимов, Вениамин Иванович
Цицюрський, Леонід Миколайович
Tsitsyursky, Leonid Mikolajovych
Цицюрский, Леонид Николаевич
Барановський, Дмитро Іванович
Baranovsky, Dmitro Ivanovich
Барановский, Дмитрий Иванович
Нагаєвич, Віталій Михайлович
Nagaevitch, Vitaliy Mikhailovich
Нагаевич, Виталий Михайлович
Рибалко, Валентин Павлович
Ribalko, Valentin Pavlovich
Рыбалко, Валентин Павлович
Чорний, Микола Васильович
Chorniy, Mikola Vasilovich
Чорный, Николай Васильевич
Засуха, Юрій Васильович
Zasukha, Yuri Vasilievich
Засуха, Юрий Васильевич
Писаренко, Володимир Вікторович
Pisarenko, Volodymyr Vіktovich
Писаренко, Владимир Викторович
Keywords: походження, біологічні особливості, породи, розведення, технологія, свинина, менеджмент в свинарстві, переробка, маркетинг
происхождение, биологические особенности, породы, разведение, технология, свинина,менеджмент в свиноводстве, переработка, маркетинг origin, biological features, breeds, breeding, technology, pork, management in pigs farming, processing, marketing
Issue Date: 2003
Publisher: Х.: «Еспада»
Citation: Свинарство і технологія виробництва свинини: Підручник для підготовки фахівців у аграрних вищих закладах освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Зооінженерія» / В. І. Герасимов, Л. М. Цицюрський, Д. І. Барановський, В. М. Нагаєвич, В. П. Рибалко, М. В. Чорний, Ю. В. Засуха, В. В. Писаренко. За ред. В. І. Герасимова. - Х.: Еспада, 2003. – 448 с.
Abstract: У підручнику викладається історія розвитку свинарства в Україні та світі. Дана характеристика біологічних, екстер҆єрних та продуктивних властивостей порід свиней. Висвітлені основні методи селекції тварин та технологія виробництва свинини. Надано аналіз управління галуззю свинарства. Викладена технологія переробки продукції свинарства
Description: В учебнике излагается история развития свиноводства в Украине. Дана характеристика биологических, экстерьерных и продуктивных свойств пород свиней. Изложены основные методы селекции и технология производства свинины. Дан анализ управления отраслью свиноводства. Изложена технология переработки продукции свиноводства. The textbook describes the history of pig farming development in Ukraine and world. The characteristic of biological, exterior and productive properties of breeds of pigs is given. The basic methods of selection and technology of pork production are described. An analysis of the management of the pig industry is given. The technology of processing of products of pig farming is described.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/518
Appears in Collections:Підручники та навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerasimov_PIG_FARMING_2003.pdf421.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.