Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/536
Title: Особливості взаємозв’язку між основними показниками відтворної функції свиноматок в господарствах з різним рівнем продуктивності
Other Titles: Особенности взаимосвязи между основными показателями воспроизводительной функции свиноматок в хозяйствах с разным уровнем продуктивности
The peculiarities of correlation between the main sows reproductability indices in the units with the various performance rate.
Authors: Коваленко, Борис Петрович
Коваленко, Борис Петрович
Kovalenko, Borys
Keywords: свині
відтворна функція
кореляція
рівень продуктивності
свиньи
воспроизводительная функция
корреляция
уровень продуктивности
swine
reproductive qualities
korrelation
productivity level
Issue Date: 2005
Publisher: Інститут тваринництва УААН
Citation: Коваленко Б. П Особливості взаємозв’язку між основними показниками відтворної функції свиноматок у господарствах з різним рівнем продуктивності / Б. П. Коваленко // Стан і перспективи розвитку біотехнології відтворення тварин: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 75-річчю від дня народ-ження та 60-річчю науково-практичної діяльності доктора біологічних наук, професора О.Д. Бугрова (29.03.2005 р.) // Науково-технічний бюлетень. - № 90. – Х. : ІТ УААН, 2005. – С. 152-156.
Abstract: Вивчали особливості взаємозв’язку між основними показниками відтворної функції свиноматок в господарствах з різним рівнем продуктивності. Встановлено, що сила взаємозв’язку між вказаними показниками залежить від рівня продуктивності тварин.
Description: Изучали особенности взаимосвязи между основными показателями воспроизводительной функции свиноматок в хозяйствах с разным уровнем продуктивности. Установлено, что сила взаимосвязи между указанными показателями зависит от уровня продуктивности животных. The peculiarities of correlation between the main sows reproductability indices in the units with the various performance rate were investigated. It was proved that correlation grad between the above-stated indices depends on the sows performance rate
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/536
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko_The_peculiarities_of_correlation_2005.pdf304.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.