Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/549
Title: ТЕХНРОЛІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ
Other Titles: TECHNOLOGY OF MILK AND BEEF PRODUCTION
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ГОВЯДИНЫ
Authors: Рубан, Юрій Дмитрович
Ruban, Yuri Dmitrievich
Рубан, Юрий Дмитриевич
Рубан, Сергій Юрійович
Ruban, Sergey Yurievich
Рубан, Сергей Юрьевич
Keywords: біологія, селекція, молоко, яловичина, технологія
biology, selection, milk, beef, tehnology біологія, селекція, молоко, говядина, технология
Issue Date: 2011
Publisher: Х.: «Еспада»
Citation: Рубан Ю. Д., Рубан С. Ю. Технологія виробництва молока і яловичини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Вид. 3-є, перероблене й доповнене / Ю. Д. Рубан, С. Ю. Рубан - X.: Еспада, 2011. - 800 с.
Abstract: У підручнику висвітлюється біологія великої рогатої худоби, племінна справа, основи проектування технологічних процесів, технологія вирощування, оцінювання і використання бугаїв, технологія вирощування ремонтного молодняку, технологія виробництва молока і яловичини.
Description: В учебнике раскрыта биология крупного рогатого скота, племенная работа, основы проэктирования технологических процессов. Описана технология выращивания и оценки быков, технология выращивания ремонтного молодняка. Дана технология производства молока и говядины. The textbook discloses the biology of cattle, breeding work, the basics of designing technological processes. The technology of growing and estimating bulls, technology of growing repair young animals is described. The technology of milk and beef production is given.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/549
Appears in Collections:Підручники та навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TECHNOLOGY_Ruban_2011.pdf475.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.