Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/565
Title: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГНОЮ
Other Titles: Особенности современных методов рационального использования навоза
Authors: Юрченко, Вікторія Вікторівна
Юрченко, Виктория Викторовна
Keywords: гній, послід, знезараження, компостування, спалювання, піроліз, біогаз, висушування, вермикомпост, органічне добриво.
навоз, помет, обеззараживание, компостирование, сжигание, пиролиз, биогаз, высушивание, вермикомпост, органическое удобрение.
manure, litter, disinfection, composting, incineration, pyrolysis, biogas, drying, vermicompost, organic fertilizer.
Issue Date: 2017
Citation: Юрченко В. В. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГНОЮ / В.В.Юрченко //Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів (1-2 червня 2018 р., м. Дніпро) / М-во освіти і науки України, Дніпропетровський держ. агр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – С.152–154.
Abstract: В статті представлено результати аналізу сучасних технологій переробки гною, зокрема, компостування, спалювання пташиного посліду, одержання біогазу, вирощування на гнойовому субстраті організмів, яких переробляють на білкові корми, термічного та вакуумного висушування пташиного посліду тощо.
Description: В статье представлены результаты анализа современных технологий переработки навоза, в частности, компостирования, сжигания птичьего помета, получение биогаза, выращивание на навозном субстрате организмов, которых перерабатывают на белковые корма, термического и вакуумного высушивания птичьего помета и т. д. The article presents the results of the analysis of modern manure processing technologies, in particular, composting, bird incineration litter, production of biogas, growing on the puddle substrate of organisms, which are processed on protein feeds, thermal and vacuum drying bird droppings, etc.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/565
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
В. В. Юрченко, тези2017.pdf94.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.