Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/577
Title: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ»
Other Titles: NOTIONS AND TERMS ON DISCIPLINE “TECHNOLOGY OF MILK AND BEEF PRODUCTION”
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ГОВЯДИНЫ»
Authors: Рубан, Юрій Дмитрович
Ruban, Yuri Dmitrievich
Рубан, Юрий Дмитриевич
Рубан, Сергій Юрійович
Ruban, Sergey Yurievich
Рубан, Сергей Юрьевич
Keywords: велика рогата худоба, біологія, відтворення, племінна робота, проектування, молоко, яловичина
cattle, biology, reproduction, breeding work, designing, milk, beef крупный рогатый скот, биология, воспроизводство, племенная работа, проэктирование, молоко, говядина
Issue Date: 2010
Publisher: Х.: Еспада
Citation: Рубан Ю. Д. Поняття і терміни з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини»: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підготовки «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Ю. Д. Рубан, С. Ю. Рубан. – Х.: Еспада, 2010. - 93 с.
Abstract: В навчальному посібнику представлені поняття і терміни по 9 розділам дисципліни «Технологія виробництва молока та яловичини». В кожному розділі матеріали надані в алфавітному порядку.
Description: В учебном пособии представлены понятия и термины по 9 разделам дисциплины «Технология производства молока и говядины». В каждом разеле материалы представлены в алфавитном порядке. In the training manual notions and terms on 9 sections of the discipline "Technology of milk and beef production" are presented. In each section, the materials are presented in alphabetical order.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/577
Appears in Collections:Підручники та навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TERMS_RUBAN_2010.pdf381.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.