Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/588
Title: РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ
Other Titles: BREEDING OF PIGS
РАЗВЕДЕНИЕ СВИНЕЙ
Authors: Нагаєвич Віталій Михайлович
Nagaevitch Vitaliy Mikhailovich
Нагаевич Виталий Михайлович
Герасимов Веніамін Іванович
Gerasimov Veniamin Ivanovich
Герасимов Вениамин Иванович
Березовський Микола Давидович
Berezovsky Mikola Davidovich
Березовский Николай Давыдович
Рибалко Валентин Павлович
Ribalko Valentin Pavlovich
Рыбалко Валентин Павлович
Пронь Олена Веніамінівна
Pron` Olena Veniaminivna
Пронь Елена Вениаминовна
Барановський Дмитро Іванович
Baranovsky Dmitro Ivanovich
Барановский Дмитрий Иванович
Цицюрський Леонід Миколайович
Tsitsyursky Leonid Nikolaevich
Цицюрский Леонид Николаевич
Жерноклеєв Микола Миколайович
Zhernokleev Nikolay Nikolaevich
Жерноклеев Николай Николаевич
Сокрут Володимир Ілліч
Sokrut Vladimir Ilyich
Сокрут Владимир Ильич
Засуха Юрій Васильович
Zasukha Yuri Vasilievich
Засуха Юрий Васильевич
Томін Євген Фролович
Tomin Evgen Frolovich
Томин Евгений Фролович
Андрійчук Валерій Федорович
Andriychuk Valery Fedorovich
Андрийчук Валерий Федорович
Keywords: свинарство, історія, походження, породи, племінна робота, годівля
свиноводство, история, происхождение свиней, породы, племенная работа, кормление pig breeding, origin, breeds, breeding work, feeding
Issue Date: 2005
Publisher: Х.: Еспада
Citation: Розведення свиней: Навчальний посібник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації з напрямку 1302 «Зооінженерія» /В.М. Нагаєвич, В.І. Герасимов, М.Д. Березовський, В.П. Рибалко, О.В. Пронь, Д.І. Барановський, Л.М. Цицюрський, М.М. Жерноклеєв, В.І. Сокрут, Ю.В. Засуха, Є.Ф. Томін, В.Ф. Андрійчук. За ред. В.М. Нагаєвича, В.І. Герасимова.-Х.: Еспада, 2005. – 296 с.: іл.
Abstract: Викладена історія створення порід свиней. Наданий аналіз технології виробництва свинини.
Description: Изложена история создания пород свиней. Представлен анализ технологии производства свинины. The history of creation the breeds of pigs is described. The analysis of the technology of pork production is presented.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/588
Appears in Collections:Підручники та навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gerasimov_BREEDING_OF_PIGS_2005.pdf322.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.