Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/595
Title: СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ НЕСУЧОСТІ КУРЕЙ І ЯКОСТІ ЯЄЦЬ
Other Titles: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ яйценоскости кур И КАЧЕСТВА ЯИЦ
METHOD OF INCREASING THE EGG production AND QUALITY OF EGGS
Authors: Лемешева, Марія Михайлівна
Лемешева, Мария Михайловна
LЕМESHEVA, М.М.
Юрченко, Вікторія Вікторівна
Юрченко, Виктория Викторовна
YURCHENKO, Viktoriya V.
Keywords: кури, комбікорм, яйця, соняшникова олія, сірчанокислий цинк
куры, комбикорм, яйца, подсолнечниковое масло, сернокислый цинк
hens, feed, eggs, sunflower oil, zinc sulphate
Issue Date: 2012
Citation: Пат. на кор. модель 74118 UA, МПК (2012.01) А23К1/00. Спосіб підвищення несучості курей і якості яєць/М. М. Лемешева, В. В. Юрченко. - №u201108845; заявлено 14.07.2011; опубл. 25.10.2012, Бюл. №20. – 5 с.
Abstract: Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до птахівництва та технології годівлі сільськогосподарської птиці, може бути використана при виробництві інкубаційних яєць. Поставлена задача вирішується тим, що при даному способі підвищення несучості і якості яєць, що включає введення в пшенично-соняшниковий комбікорм племінних курей протягом 154 днів лінолевої кислоти, цинку та сірки, згідно з запропонованою корисною моделлю, використовують соняшникову олію (0,6-0,9%), як джерело лінолевої кислоти (0,35-0,53%), та сірчанокислий цинк (400 г/т, в тому числі 90 г/т цинку та 44 г/т сірки). Запропонований спосіб підвищення несучості курей і якості яєць дозволяє підвищити відтворювальні якості, яєчну продуктивність птиці, покращити якість інкубаційних яєць, знизити затрати корму на одиницю продукції.
Description: Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к птицеводству и технологии кормления птицы, может быть использована при производстве инкубационных яиц. При данном способе повышения яйценоскости и качества яиц предусмотрено введение в пшенично-подсолнечниковный комбикорм племенных кур в течение 154 дней подсолнечниковоего масла (0,6-0 9%), как источника линолевой кислоты (0,35-0,53%), и сернокислого цинка (400 г/т, в том числе 90 г/т цинка и 44 г/т серы). Предложенный способ повышения яйценоскости кур и качества яиц позволяет повысить воспроизводственные качества, яичную продуктивность птицы, улучшить качество инкубационных яиц, снизить затраты корма на единицу продукции. The utility model relates to agriculture, in particular to poultry farming and poultry feeding technology, and can be used in the production of hatching eggs. The proposed method of improving the egg production of hens and the quality of eggs (introduction of sunflower oil (0.6-0.9%) as a source of linoleic acid (0.35-0.53%) and sulphate zinc (400 g/t, including 90 g/t zinc and 44 g/t sulfur to feed) can improve reproductive quality, egg production of poultry, improve the quality of hatching eggs, reduce the cost of feed per unit of production.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/595
Appears in Collections:Патенти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корисна модель несуч.pdf134.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.