Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/598
Title: ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Other Titles: ИЗУЧЕНИе СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ БИОРАЗНООБРАЗИЯ будущими специалистами ЛЕСНОГО ХОЗЯйСТВА
STUDYING MODERN PROBLEMS OF BIODIVERSITY by future specialists of FORESTRY
Authors: Юрченко, Вікторія Вікторівна
Юрченко, Виктория Викторовна
Yurchenko, Viktoriya V.
Keywords: біорізноманіття, антропогенний вплив, лісове господарство, загальна екологія, флора і фауна
биоразнообразие, антропогенное воздействие, лесное хозяйство, общая экология, флора и фауна
Issue Date: 2017
Citation: Юрченко В.В. ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ БІОРІЗНОМАНІТТЯ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА / В.В. Юрченко // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2-3 листопада 2017 р., м. Полтава). – Полтава: ФОП Гаража М. Ф., 2017. – С. 208-210.
Abstract: У статті обгрунтовується необхідність надавати знання майбутнім спеціалістам лісового господарства про сучасний стан біорізноманіття . Визначена доцільність у навчальних закладах для вивчення проблем видового різноманіття застосовувати міждисциплінарний підхід і ряд питань розглядати в курсі «Загальної екології».
Description: В статье говорится о необходимости предоставлять будущим специалистам лесного хозяйства информацию о современном состоянии биоразнообразия. Определена целесообразность в вузах применять междисциплинарный подход для изучения проблем видового разнообразия и ряд вопросов рассматривать в курсе «Общей экологии». The article refers to the need to provide knowledge to future forestry specialists about the current state of biodiversity. The expediency of applying the interdisciplinary approach to the study of the problems of species diversity has been determined and a number of issues to be considered in the course "General ecology".
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/598
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юрченко В.Біорізноманіття 2018.pdf82.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.