Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/62
Title: Робочий зошит для занять з ветеринарної клінічної біохімії
Other Titles: Рабочая тетрадь для занятий по ветеринарной клинической биохимии
Workbook for classes of veterinary clinical biochemistry
Authors: Вікуліна, Галина Вікторівна
Vikulina, Galina Viktorivna
Викулина, Галина Викторовна
Кібкало, Дмитро Вікторович
Kibkalo, Dmitro Viktorovich
Кибкало, Дмитрий Викторович
Боровков, Сергій Борисович
Borovkov, Sergiy Borisovich
Боровков, Сергей Борисович
Keywords: клінічна біохімія
veterinary medicine
clinical biochemistry
ветеринарна медицина
Issue Date: 2017
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Citation: Робочий зошит для занять з ветеринарної клінічної біохімії / Вікуліна Г.В., Кібкало Д.В., Боровков С.Б. ‒ Х., 2017. ‒ 86 с.
Abstract: Робочий зошит оформлений згідно робочої програми навчальної дисципліни "Ветеринарна клінічна біохімія", містить лекційний та лабораторно-практичний матеріал, в яких розглянуті основні питання стосовно вивчаємої дисципліни. Робочий зошит містить ілюстраційний матеріал, рекомендовану літературу, а також перелік завдань для самостійного опрацювання студентами. Для підготовки студентів у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина».
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/62
Appears in Collections:Тексти лекцій, практикуми (робочі зошити)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Workbook_clinical_biochemistry.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.