Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/63
Title: СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ КАТАРАЛЬНОЇ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ БРОНХОПНЕВМОНІЇ ПОРОСЯТ
Other Titles: Способ лечения острой катаральной неспецифической бронхопневмонии поросят
A way of treatment of acute catarrhal non-specific bronchopneumonia of pigs
Authors: Вікуліна, Галина Вікторівна
Vikulina, Galina Viktorivna
Викулина, Галина Викторовна
Боровков, Сергій Борисович
Borovkov, Sergiy Borisovich
Боровков, Сергей Борисович
Кібкало, Дмитро Вікторович
Kibkalo, Dmitro Viktorovich
Кибкало, Дмитрий Викторович
Морару, Іон Габрієлович
Moraru, Ion Gabrielovich
Морару, Ион Габриелович
Keywords: bronchopneumonia
pigs
treatment
поросята
лікування
бронхопневмонія
Issue Date: 2010
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності
Citation: Пат. 54290 Україна, МПК 2009 А61К 33/00. Спосіб лікування гострої катаральної неспецифічної бронхопневмонії поросят / Г.В. Вікуліна, Боровков С.Б., Кібкало Д.В., Морару І.Г.; заявник і патентовласник Харківська ДЗВА; u 2010 02592. заявл. 09.03.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21. – 8 с.
Abstract: Корисна модель належить до ветеринарної медицини, а саме до способів лікування поросят, хворих на гостру катаральну неспецифічну бронхопневмонію, і може бути використана під час здійснення лікувальних заходів серед поросят різних вікових груп в умовах промислового та фермерського виробництва. Спосіб лікування гострої катаральної неспецифічної бронхопневмонії поросят включає внутрішньом'язеве введення у дозі на тварину ехінацеї композитум С один раз на день протягом трьох днів, 25 % розчину канаміцину один раз на день протягом п'яти днів та інтровіту один раз на день двічі з інтервалом сім днів. Корисна модель дозволяє зменшити рівень α1-глобулінів, нормалізувати рівні β- та γ-глобулінів, збільшити значення коефіцієнтів А/Г, А/(α1+α2), знизити рівень гаптоглобіну, C-реактивного білка, показників обміну ліпідів, що вказує на зменшення гостроти запального процесу та початок відновлення ушкодженої структури сурфактанту; про припинення процесу ушкодження сполучнотканинних компонентів бронхолегеневої системи свідчить зниження рівня показників глікозаміногліканограми та їх поступова нормалізація; показники стану біополімерів сполучної тканини та обміну ліпідів, поряд із визначенням показників білкового обміну, можна використовувати для оцінки стану легень за неспецифічної бронхопневмонії поросят та ефективності лікувальних заходів; наведена схема терапевтичних заходів сприяє нормалізації біохімічних зсувів у сироватці крові на фоні поліпшення загального клінічного стану тварин вже на 5–7 дні лікування та підвищенню збереженості поголів’я поросят до 98,2 %.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/63
Appears in Collections:Патенти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vikulina_patent_therapy.pdf671.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.