Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/666
Title: ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ КОРМІВ ТА ВМІСТУ В РАЦІОНІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ЯКІСТЬ ВИРОБЛЕНОГО ПОБЛИЗУ ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРІВ МОЛОКА
Other Titles: ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА КОРМОВ И СОДЕРЖАНИЯ В РАЦИОНЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА КАЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕННОГО ВБЛИЗИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ МОЛОКА
INFLUENCING MICROELEMENT COMPOSITION OF FORAGES AND MAINTENANCE IN RATION OF HEAVY METALS ON QUALITY MILK PRODUCED NEAR-BY INDUSTRIAL CENTERS
Authors: Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mаmenko, Alexey Mikhailovich
Портянник, Сергій Васильович
Портянник, Сергей Васильевич
Portiannik, Sergey Vasilyevich
Keywords: Макро-, мікроелементи, корм, молоко, кадмій, свинець, мідь, цинк, кальцій, фосфор, йод, залізо, біохіманаліз молока, премікс, біопрепарат.
Макро-, микроэлементы, корм, молоко, кадмий, свинец, медь, цинк, кальций, фосфор, йод, железо, биохиманализ молока, премикс, биопрепарат.
Microelements, forage, milk, cadmium, lead, copper, zinc, calcium, phosphorus, iodine, iron, biochemical analysis of milk, premix, biologically active preparation.
Issue Date: 2008
Publisher: Вінницький державний аграрний університет
Citation: Маменко О.М. Вплив мікроелементного складу кормів та вмісту в раціоні важких металів на якість виробленого поблизу промислових центрів молока / О.М. Маменко, С.В. Портянник // Зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету, 2008. – Вип. 34, Т.2. – С. 10-19.
Abstract: В кормах господарств СТОВ «Удай» і «Світанок», СВК «Хорошківський», ССП «Дружба» Лубенського району Полтавської області було встановлено підвищений рівень кадмію, свинцю, міді та цинку і низький вміст есенціальних макро-, мікроелементів. Їх згодовування викликає приховану інтоксикацію організму корів, що, в свою чергу, негативно впливає на якість та екологічну безпеку молока і продуктивність корів. Доведено, що екологічно доцільним є застосування в раціонах тварин спеціальних антитоксичних преміксів типу МП-А та підшкірної ін’єкції біологічно активного препарату «БП-9».
Description: В кормах хозяйств СООО «Удай», СООО «Свитанок», СПК «Хорошковский», ССП «Дружба» Лубненского района Полтавской области было установлено повышенный уровень кадмия, свинца, меди, цинка и дефицит ессенциальних макро-, микроэлементов. Их скармливание вызывает скрытую интоксикацию организма коров, что, в свою очередь, негативно влияет на качество и экологическую безопасность молока и продуктивность коров. Доказано, что экологически целесообразно применение в рационах животных специальных антитоксических премиксов типа МП-А и подкожной инъекции биологически активного препарата «БП-9». In the sterns of ALTD economies «Uday», ALTD «Svitanok», AIK «Horoshkivsky», AI «Druzhba» of Lubny district of Poltava region the promoted level cadmium, lead, copper and zinc was set and deficit microelements. Their fiding causes the hidden intoxication of organism cows, that, in the turn, negatively influences on quality and ecological safety of milk and productivity cows. It is led to that ecologically expedient there is application in the rations of animals special antitoxic premyx to the type MP-A and hypodermic biologically active preparation «BP-9».
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/666
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17р Mаmenko Portiannik 10-19 с.pdfВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ КОРМІВ ТА ВМІСТУ В РАЦІОНІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ЯКІСТЬ ВИРОБЛЕНОГО ПОБЛИЗУ ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРІВ МОЛОКА268.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.