Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/678
Title: БІОГЕННА РОЛЬ НИРКОВОГО ЧАЮ В ЕЛІМІНАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ІНТОКСИКОВАНОГО ОРГАНІЗМУ ДІЙНИХ КОРІВ
Other Titles: БИОГЕННАЯ РОЛЬ ПОЧЕЧНОГО ЧАЯ В ЭЛИМИНАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С ОРГАНИЗМА ДОЙНЫХ КОРОВ
BIOGENIC ROLE KIDNEY TEA IN ELYMYNATSYY HEAVY METALS FROM ORGANISM OF DAIRY COWS
Authors: Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mаmenko, Alexey Mikhailovich
Портянник, Сергій Васильович
Портянник, Сергей Васильевич
Portiannik, Sergey Vasilyevich
Keywords: Біологічно активний препарат, нирковий чай, дійні корови, премікси, молоко, продуктивність, важкі метали, кадмій, свинець.
Биологически активный препарат, почечный чай, дойные коровы, премиксы, молоко, продуктивность, тяжелые металлы, кадмий свинец.
Biologically active preparation, kidney tea, dairy cows, premix, milk, productivity, heavy metals, cadmium, lead.
Issue Date: 2010
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Citation: Маменко О.М. Біогенна роль ниркового чаю в елімінації важких металів з інтоксикованого організму дійних корів / О.М. Маменко, С.В. Портянник // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, 2010. – Том 12, №2(44). – С. 203-210.
Abstract: Висвітлено результати науково-господарських дослідів з елімінації важких металів Cd, Pb, Cu, Zn з організму дійних корів за рахунок згодовування тваринам спеціальних антитоксичних мінерально-вітамінних преміксів «МП-А» та підшкірної ін’єкції фітобіопрепарату «БП-9», котрий містить біогенно активний нирковий чай.
Description: Отражено результаты научно-хозяйственных опытов по элиминации тяжелых металлов Cd, Pb, Cu, Zn с организма дойных коров за счет применения в кормлении животных специальных антитоксических минерально-витаминных премиксов «МП-А» и подкожной инъекции фитобиопрепарата «БП-9», который содержит биогенно активный почечный чай. The results scientifically-economic experiments are reflected on elymynatsyy of the heavy metals Cd, Pb, Cu, Zn from the organism of milch cows due to application in feeding of animal special antitoxic mineral-vitamin premix «MP-A» and the fytobyopreparata «BP-9 hypodermic», which contains biogenic active kidney tea.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/678
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29Р Маmenko Portiannik 203-210 с.pdfБІОГЕННА РОЛЬ НИРКОВОГО ЧАЮ В ЕЛІМІНАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ІНТОКСИКОВАНОГО ОРГАНІЗМУ ДІЙНИХ КОРІВ1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.