Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/68
Title: Біохімічні показники сечі поросят, хворих на бронхопневмонію
Other Titles: Biochemical indexes of urine of pigs with bronchopneumonia
Биохимические показатели мочи поросят, больных бронхопневмонией
Authors: Вікуліна, Галина Вікторівна
Vikulina, Galina Viktorivna
Викулина, Галина Викторовна
Боровков, Сергій Борисович
Borovkov, Sergiy Borisovich
Боровков, Сергей Борисович
Keywords: connective tissue
bronchopneumonia
urine
pigs
сполучна тканина
сеча
поросята
бронхопневмонія
Issue Date: 2013
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Citation: Вікуліна Г.В. Біохімічні показники сечі поросят, хворих на бронхопневмонію / Г.В. Вікуліна, С.Б. Боровков // Науковий вісник Львівського НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. - 2013. – №3 (57). – Ч.1., Т.15. - С.45-48.
Abstract: Хронізація запального процесу легень, на відміну від початкового етапу, характеризується підвищеною екскрецією оксипроліну, уронових кислот з сечею, що є показником залучення до патологічного процесу біополімерів сполучної тканини легень, компоненти яких підлягають деструкції та перебудові, що призводить до фіброзу бронхіальної системи і легеневої тканини. Отже, показники стану біополімерів сполучної тканини дозволяють визначити стадію патологічного процесу, оцінити ефективність комплексу лікувальних заходів. Chronization of inflammatory process in lungs, unlike the initial stage, characterized by an increase excretion of oxyproline, uronic acids with urine that is the index of bringing in to the pathological process of biopolimers of connective tissue of lungs, the components of that are subject to destruction and alteration that results in fibrosis of the bronchial system and pulmonary tissue. Thus, the indexes of the state of biopolimers of connective tissue allow to define the stage of pathological process, estimate efficiency of complex of curative measures.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/68
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vikulina_borovkov.pdf256.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.