Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/71
Title: ПОЗАПАНКРЕАТИЧНА ГІПОГЛІКЕМІЯ СОБАК У ДІАГНОСТИЦІ ВНУТРІШНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ
Other Titles: Внепанкреатическая гипогликемия собак в диагностике внутренней патологии
Outpancreatic hipoglikemia of dogs in diagnosis of internal pathology
Authors: Вікуліна, Галина Вікторівна
Vikulina, Galina Viktorivna
Викулина, Галина Викторовна
Keywords: internal diseases
hipoglikemia
глюкоза
собака
гіпоглікемія
внутрішні хвороби
dog
glucose
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Вікуліна Г.В. Позапанкреатична гіпоглікемія собак у діагностиці внутрішньої патології / Г.В. Вікуліна, М.І. Карташов, Д.О. Малахова // Актуальні аспекти біології тварин, вет.медицини та вет.-сан. експертизи: матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф-ї викладачів і студентів. – Дніпропетровськ, 2016. ‒ С.14
Abstract: Для собаки тривожним вважається рівень глюкози у крові нижче 3 ммоль/л. Відсутність достатньої кількості глюкози у крові може призвести до судом, гіпоглікемічної коми та навіть смерті. Завжди є доцільним проведення вимірювання рівня глюкози у крові у комплексі біохімічних тестів та використання проб-навантажень для диференційної діагностики гіпоглікемічних станів.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/71
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dnipro2016.pdf7.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.