Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/712
Title: ВІДГОДІВЛЯ СВИНЕЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Other Titles: FATTENING OF PIGS BY USING DIFFERENT GENOTYPES IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
Authors: Федяєва, Анна Сергіївна
Keywords: виробництво, м'ясо, свині, якість
production, pork, pigs, quality
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Series/Report no.: Т.6;№1,2018
Abstract: В умовах ДП «Націонал Плюс» ПП «Націонал» Дніпропетровської області нами досліджувалась відгодівля свиней при використанні різних генотипів. В ході досліду сформовано VII груп, перша з яких була контрольна та чистопородна (велика білі) всі інші помісні з використанням кнурів закордонної селекції. Для всіх груп використовувалась повноцінна годівля з використанням виробництва власного комбікорму, також до раціону включені різні кормові елементи в яких були присутні концентровані корми (дерть кукурудзяна, висівки пшеничні, ячмінь), які за поживність становлять – 60-80 %, соковиті корми – 20-25 % та збиране молоко - 1,5 – 3 %. Утримували свиней у станках групами по 10 голів з розрахунком жилої площі на одну голову 0,8 м2 підлоги На відгодівлю поросят поставлені у віці 90-95 діб при живій масі 30-35 кг. Вона тривала 4-4,5 міс. При відгодівлі добові раціони забезпечували нормальний приріст живої маси, який у період відгодівлі у нашому дослідженні становив близько 500 -700 г. Відгодівлі тривало до живої маси поросяти 100-110 кг. Нами встановлено, що молодняк свиней породи велика біла, при чистопородному розведенні в умовах повноцінної годівлі за відгодівельними показниками були гіршими за гібридний молодняк одержаних від кнурів закордонної селекції (ВБхД, ВБхЛ, ВБхТ, ВБхЛхЛ, ВБхЛхП, ВБхЛхТ). Всі ці дослідні групи проявили досить високі відгодівельні якості та мали різницю вагових кондицій за якими простежувалася, витратами кормів і середньодобовими приростами живої маси. Дослід показав, що, від правильної організації відгодівлі свиней залежать рівень виробництва і якості продукції, а також рентабельність свинарства як галузі, в цілому. Такі високі результати досягнуті за умов збалансованої за білковим складом, мінеральними та вітамінними комплексами, повнораціонної годівлі свиней та за рахунок зоотехнічного догляду за молодняком свиней на всьому періоді інтенсивної відгодівлі. Результати досліджень дають змогу стверджувати про ефективність відгодівлі свиней різних генотипів в умовах промислових господарств. Fattening of pigs is the final pork production process, the purpose of which is to obtain the maximum increment of pigs at the lowest feed costs; achieve the maximum possible average daily increments as soon as possible; age of reaching 100 kg of body weight - maximum 170 days; feed conversion - 3.0 kg per 1 kg body weight gain. The purpose of our study is to compare fattening of pigs of different genotypes in conditions of industrial production for increasing the efficiency of pork production. According to study results on fattening of experimental animals, it should be noted that all experimental animals groups showed high fattening qualities and had a difference in the weighted conditions under which the traits were traced, feed costs and average daily increments of live weight. The data obtained indicate that one of the most important indicators is the feed rate per kg of growth, which in our experiment was at 3.44 - 3.89 units that is quite cost-effective for the operating economy as well as the age of live weight achievement - 100 kg, should be noted which was at the level of 177.06 - 194.18 days. Note the groups of animals by all breeding qualities where the domestic genotypes were used, namely II (LW X D) and VII (LW X L x T) which had practically uniform average daily increments - 723.79 ± 8.07 and 721.09 ± 8 , 62 g, which significantly exceeds the control group, respectively 86.84 g (P ≥ 0.999) and 84.14 g (P ≥ 0.999), as well as had a better age for achievement of live weight 100 kg - 177.06 ± 1.15 and 180.05 ± 1.29 days. One of the important indicators in assessing young calves in terms of fattening qualities is the consumption of feed per unit of growth in live weight, which in these groups was 3.44 ± 0.04 and 3.46 ± 0.04 k. units which is quite economically profitable as about 73% of the production cost falls on animal feed. The largest feed costs per unit increment were found in young pigs of the first experimental group of animals (LW x LW) - 3.89 kg per 1 kg growth. Conclusions should indicate that in the case of pigs meat fattening and using different genotypes in the conditions of industrial production, it is required to use the scientific method to recognize options of pigs interbreeding in the farm. Especially when combined with terminal kennels of foreign breeding, as these genotypes provide the maximum speed that reduces the consumption of feed per unit of output.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/712
ISSN: 2409-9023
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
172-352-1-SM.pdf310.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.