Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/72
Title: БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ДІАГНОСТИЦІ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ КОТІВ
Other Titles: Биохимические показатели в диагностике гепаторенального синдрому котов
Biochemical indexes in diagnosis of hepatorenal syndrome of cats
Authors: Вікуліна, Галина Вікторівна
Vikulina, Galina Viktorivna
Викулина, Галина Викторовна
Keywords: cats
liver
kidney
syndrome
blood serum
коти
печінка
нирки
синдром
сироватка крові
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Вікуліна Г.В. Біохімічні показники у діагностиці гепаторенального синдрому котів / Г.В. Вікуліна, Д.О. Малахова // Актуальні аспекти біології тварин, вет.медицини та вет.-сан. експертизи: матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф-ї викладачів і студентів. – Дніпропетровськ, 2016. ‒ С.15
Abstract: Найбільше інформативне значення має дослідження при ГРС АсАТ, АлАТ, амілази, сечовини, креатиніну, загальний білірубіну та активності лужної фосфатази. Встановлено, що у 100 % тварин були підвищеними показники активності АсАТ та АлАТ, рівня сечовини і креатиніну, а також загального білірубіну. У 71,4 % тварин підвищувалася активність амілази та у 57,1 % - активність лужної фосфатази. На підставі цього можна зробити висновок, що дані показники є обов’язковими при проведенні біохімічних досліджень сироватки крові тварин під час діагностики ГРС. Активність ГГТ залишалася у межах нормальних величин у 71,4 % тварин, рівень глюкози – у 14,3 %, загального білка – у 28,6 %. Тобто дані показники можуть бути використаними у якості допоміжних, та будуть корисними у встановлені окремих порушених ланок метаболізму хворих на ГРС тварин.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/72
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dnipro2016.pdf7.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.