Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/723
Title: КОРМОВА ТА ЕКОЛОГІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СОНЯШНИКОВОЇ ФУЗИ У ПТАХІВНИЦТВІ
Other Titles: КОРМОВАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ целесообразность применения ПОДСОЛНЕЧНиковой Фузы В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Feed and environmental feasibility of the application in the poultry Sunflower Fusе
Authors: Юрченко, Вікторія Вікторівна
Юрченко, Виктория Викторовна
Yurchenko, Viktoriya V.
Keywords: годівля, птахівництво, кормовий засіб, соняшникова фуза, продуктивність курей-несучок.
кормление, птицеводство, кормовое средство, подсолнечниковая фуза, продуктивность кур-несушек.
feeding, poultry, fodder, sunflower fuse, the productivity of laying hens.
Issue Date: 2000
Citation: Бирка В.В. КОРМОВА ТА ЕКОЛОГІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СОНЯШНИКОВОЇ ФУЗИ У ПТАХІВНИЦТВІ / В.В. Бирка // Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХІ століття: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (4-6 квітня 2000 р., м. Київ). - К., 2000. – С.15-16.
Abstract: Важливий напрямок досліджень у годівлі птиці - це пошук та оцінка нових кормових засобів. Одним з них є соняшникова фуза - побічний продукт, що утворюється при охолодженні та відстоюванні олії . Метою даної роботи було вивчення хімічного складу соняшникової фузи та впливу її добавок у поєднанні з цинком на продуктивність курей-несучок.
Description: Важным направлением исследований в кормлении птицы является поиск и оценка новых кормовых средств. Одним из них является подсолнечниковая фуза - побочный продукт, образующийся при охлаждении и отстаивании масла. Целью данной работы было изучение химического состава подсолнечниковой фузы и влияния ее добавок в сочетании с цинком на продуктивность кур-несушек. An important area of ​​research in poultry feeding is the search and evaluation of new fodder products. One of them is sunflower fuse, a byproduct formed during cooling and oil settling. The purpose of this work was to study the chemical composition of the sunflower fuse and the effect of its additives in combination with zinc on the productivity of laying hens.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/723
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОРМОВА ТА ЕКОЛОГІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.pdf81.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.