Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/731
Title: Інтенсифікація як фактор підвищення конкурентоспроможності галузі молочного скотарства
Authors: Мерчанський, Володимир Вікторович
Keywords: інтенсифікація, молочне скотарство, конкурентоспроможність,
Issue Date: 14-Oct-2014
Publisher: БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Abstract: В період ринкової трансформації економіки України більшість новостворених сільськогосподарських підприємств виявились неспроможними виробляти дешеву конкурентоспроможну продукцію, особливо продукцію тваринництва, що призвело до занепаду багатьох галузей. Не винятком стала і галузь молочного скотарства. Економічний занепад галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах України є наслідком політичної, правової, економічної та соціальної кризи. До основних економічних проблем галузі можна віднести: неузгодженість в діях різних секторів економіки щодо дійової підтримки; відсутність спрямованої на стимулювання розширеного аграрного виробництва фінансово-кредитної політики; існуючий диспаритет цін, який зберігається на продукцію галузі і товари та послуги інших галузей народногосподарського комплексу, не на користь виробниківаграріїв; низький рівень матеріально-технічного забезпечення галузі, який стримує спроби виходу з кризового становища. Суттєвим фактором підвищення рівня конкурентоспроможності галузі і виходу її з кризового стану може стати інтенсифікація. Інтенсифікація молочного скотарства передбачає насамперед інтенсивне і ефективне використання продуктивної худоби як засобів і предметів праці, вдосконалення способів їх утримання і годівлі. Розвиток молочного скотарства виявляється не стільки у збільшенні поголів‘я, скільки у поліпшенні його якості та підвищенні рівня його годівлі. Додаткові вкладення спрямовуються на поліпшення племінної роботи, виведення нових, більш продуктивних порід худоби, підвищення її продуктивності, впровадження прогресивних способів відтворення його обороту, скорочення строків відгодівлі молодняка тощо. Інтенсифікація передбачає також зміцнення кормової бази та поліпшення годівлі і утримання тварин; реконструкцію ферм з модернізацією обладнання, комплексною механізацією виробничих процесів; впровадження інтенсивних методів відгодівлі, індустріальних технологій та прогресивних систем виробництва; впровадження біологічного прогресу, вдосконалення відтворення стада; розвиток міжгосподарських зв‘язків і кооперацію; вдосконалення організації управління і праці. Виробничі фактори відіграють ключову роль в процесі виробництва. Рівень їхнього використання вирішальною мірою визначає кінцевий результат виробничого процесу - задану чи максимально можливу кількість продукції визначеної якості при мінімальному споживанні ресурсів. Підвищення ступеня ефективності використання виробничих факторів і ресурсів визначає сутність процесу інтенсифікації будь-якого виробництва, в тому числі й тваринництва. Метою інтенсифікації виробництва може бути збільшення кількості продукції, і тоді першорядного значення набуває мобілізація всіх факторів, які впливають на підвищення продуктивності тварин і виробництво заданої кількості продукції при економії всіх видів виробничих ресурсів. При сучасному рівні розвитку тваринництва в нашій країні першорядне значення має не стільки нарощування вкладень в основний засіб виробництва – тварин через поліпшення селекційної роботи, скільки підвищення якості і раціональне використання ресурсів, найважливішими з яких є корми, поліпшення рівня годівлі тварин. Не менш важливе значення має і підвищення технологічної і виробничої дисципліни, відповідальності виконавців, продуктивності праці. Дотримання принципів інтенсифікації дозволить виробникам підвищити рівень конкурентоспроможності галузі молочного скотарства і виробляти конкурентоспроможну продукцію.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/731
Appears in Collections:Тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.