Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/756
Title: ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ЯК ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ГЕНОТИПУ
Authors: Коваленко, Борис Петрович
Шевченко, Оксана Борисівна
Keywords: свині, генотип, велика біла, ландрас, musculus longissimus dorsi, хімічний склад, фізичні властивості.
Issue Date: 26-Apr-2019
Publisher: РВВ ХДЗВА
Abstract: Ефективність функціонування м’ясо-продуктового комплексу з метою повноцінного забезпечення населення м’ясом та м’ясопродуктами є одним із головних завдань аграрної політики, так як проблема продовольчої безпеки є однією з основних ланок у ланцюзі економічної безпеки України в цілому.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/756
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко, Шевченко Якість мяса свиней як показник.pdfСвинина за рядом основних показників (поживність, смакові якості, енергетична цінність) перевершує м'ясо інших тварин, а тварини різних генотипів забезпечують отримання якісної продукції.207.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.