Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/808
Title: ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Other Titles: ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Authors: Худавердієва Вікторія Анатоліївна, Худавердієва Вікторія Анатоліївна
Keywords: ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Львів МАУП
Citation: КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ»
Series/Report no.: Напрям роботи конференції 4. Економіка та управління підприємствами;27 листопада 2019 року м. Львів
Abstract: Антикризова стратегія управління і розвитку компанії носить індивідуальний характер і не може бути шаблонним рішенням. Кожне підприємство, має свій стиль роботи, свій ринок попиту і пропозиції, тому формування ефективної стратегії розвитку підприємства в умовах кризи - справа суто індивідуальна [1]. Криза підприємств означає дефіцитність забезпечення поточної господарської і фінансової потреб в оборотних коштах. При розробці антикризових заходів управлінцям слід виділяти фази кризи, що відрізняються змістом, наслідками і необхідними заходами по їх усуненню. Перша фаза кризи, з якою може зіткнутися компанія, зниження рентабельності і об'ємів продажів. Слідством цього є погіршення фінансового положення підприємства, скорочення джерел і резервів розвитку [3]. Рішення проблеми може лежати як у області стратегічного управління, а саме реструктуризація підприємства, так і тактичного, наприклад зниження витрат і підвищення продуктивності. Слідством другої фази, збитковості виробництва, служить зменшення резервних фондів підприємства. Рішення проблеми знаходиться у області стратегічного управління і реалізується, як правило, через реструктуризацію підприємства.
Description: ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/808
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Худавер-Бугай_тези.docПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ80 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.