Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/81
Title: Про вплив піролізидинових алкалоїдів на нирки (експериментальне морфо-функціональне дослідження)
Other Titles: О влиянии пирролизидиновых алкалоидов на почки (экспериментальное морфо - функциональное исследование)
Аbout influence of pyrrolizidine alkaloids on kidneys (experimental morpho-functional study)
Authors: Захар’єв, Андрій Вікторович
Захарьев, Андрей Викторович
Zakhariev, Andriy Victorovich
Keywords: піролізидинові алкалоїди
нирки
ниркова елімінація
пирролизидиновые алкалоиды
почки
почечная элиминация
pyrolysidin’s alkaloids
kidneys
kidney’s elimination
Issue Date: 2006
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Citation: Захар’єв А. В. Про вплив піролізидинових алкалоїдів на нирки (експериментальне морфо-функціональне дослідження) / А. В. Захар’єв // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8, № 4 (31), ч. 2 : Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми здоров’я і патології тварин». – С. 45-51.
Abstract: Розглядається питання про характер дії піролізидинових алкалоїдів на різні складові нирки. Визначено, що при відносно слабких концентраціях піролізидинових алкалоїдів, які діють на нирку, вони виводяться з неї по нефронам з сечею назовні і по перітубулярних судинам нирки у внутрішнє середовище організму. В таких випадках значних ушкоджень в нирці не розвивається. Піролізидини в середніх і в великих концентраціях чинять на нирку некрогенну дію, нирковий кліренс піролізидинів у зв’язку з цим є ускладненим, чи навіть абсолютно неможливим.
Description: Рассматривается вопрос о характере действия пирролизидиновых алкалоидов на различные слагаемые почки. Определено, что при относительно слабых концентрациях действующие на почку пирролизидиновые алкалоиды выводятся из неё по нефронам с мочой наружу и по перитубулярным сосудам почки во внутреннюю среду организма. В таких случаях серьёзных нарушений в почке не развивается. Пирролизидиногены в средних и в больших концентрациях оказывают на почку некрогенное действие, почечный клиренс пирролизидиногенов в связи с этим затруднен или даже абсолютно невозможен. The question of pyrolysidin’s alkaloids action on a kidneys is considered. In low alkaloids concentration are deduced with urine and in kidneys great pathologies are not development. The average and large pyrolysidin’s alkaloids dozes are induced in kidneys necroses also are not deduced with urine.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/81
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakhariev_pyrolysidin’s_alkaloids.pdf295.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.