Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/812
Title: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Other Titles: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Authors: Худавердієва Вікторія Анатоліївна, Худавердиева Виктория Анатольевна
Keywords: Підприємницькі структури аграрної сфери економіки
фермерські господарства
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Херсон, Вісник ДВНЗ "ХДАУ"
Citation: Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Науково-економічні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, оподаткування і контроль»
Series/Report no.: Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Науково-економічні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, оподаткування і контроль»;21-22 листопада 2019 р.
Abstract: Підприємницькі структури аграрної сфери економіки у тому числі і фермерські господарства у процесі своєї діяльності стають учасниками конкурентної боротьби за споживача і можливість їх виживання залежить від здатності ефективно та в комплексі використовувати всі свої переваги над конкурентами. Забезпечення ефективного розвитку фермерських господарств вимагає розробки відповідних заходів які б дозволили їм пристосовуватись до змін існуючого ринкового середовища та посилення конкуренції. Ефективність і життєстійкість фермерських господарств визначається не тільки ефектом приватного господарювання але й дією багатьох чинників, серед яких провідне місце займають розміри господарства. За досвідом країн заходу, проблема досягнення оптимальних розмірів фермерських господарств розв'язується у розвитку таких процесів (тенденцій у сільському господарстві) як кооперація, спеціалізація, корпоратизація, інтеграція, концентрація виробництва
Description: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/812
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Худавердієва.docСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ59.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.