Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/814
Title: СТРАТЕГІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
Other Titles: STRATEGY OF STEADY DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE REPUBLIC BYELORUSSIA
Authors: Худавердієва, Вікторія Анатоліївна Худавердиева, Виктория Анатольевна Khudaverdijeva, Victoria Anatolijvna
Keywords: Національна стратегія стійкого соціально-економічного розвитку
Issue Date: Sep-2017
Publisher: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Citation: VIII міжнародній науково-практичній конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ»
Series/Report no.: , Формування, використання і нарощення потенціалу розвитку територій: національний та зарубіжний досвід;2017
Abstract: Сьогодні не тільки Білорусь, але і вся Європа знаходиться на переломі історичних епох. Будь-які геополітичні колізії, що відбуваються, особливо в Східній Європі, можуть торкнутися всіх країн Європи [1]. Національна стратегія стійкого соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2030 року (НССР-2030) - це довгострокова стратегія, що визначає цілі, етапи і напрямки переходу Республіки Білорусь до інноваційного розвитку економіки. Вона покликана усунути наявні дисбаланси і створити міцний фундамент для подальшого стійкого розвитку на основі модернізації системи економічних відносин і ефективного управління на всіх рівнях з метою забезпечення рівноваги між соціальним, економічним і екологобезпечним розвитком країни. Концептуальним ядром документа - НССР-2030 є виявлення зовнішніх можливостей і внутрішніх конкурентних переваг в соціальній, економічній і природно-ресурсній сферах; вироблення управлінських рішень, направлених на досягнення високого рівня і якості життя білоруських громадян, зростання конкурентоспроможності і ефективності національної економіки, збереження і раціональне використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки
Description: СТРАТЕГІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬSTRATEGY OF STEADY DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE REPUBLIC BYELORUSSIA
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/814
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Худаеврдиева.docSTRATEGY OF STEADY DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE REPUBLIC BYELORUSSIA152 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.