Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/825
Title: Спосіб детекції Babesia fеlis у біологічних зразках за допомогою полімеразної ланцюгової реакці
Other Titles: Method for detection of Babesia felis in biological samples by polymerase chain reaction
Authors: Решетило, Олександр Іванович
Нікіфорова, Ольга Василівна
Кульшин, Володимир Євгенович
Висоцька, Олена Олексіївна
Reshetilo, Alexandr
Nikiforova, Olga
Kulshin, Vladimir
Vysotska, Helena
Keywords: Babesia felis
спосіб
детекція
ПЛР
detection
method
PCR
biological samples
біологічні зразки
Issue Date: 25-Oct-2018
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності України
Citation: Патент на корисну модель № 129165 UA. МПК 92018) С12Q 1/68, G01N 33/48. Спосіб детекції Babesia felis у біологічних зразках за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. / Решетило О.І., Нікіфорова О.В., Кульшин В.Є., Висоцька О.О. (UA) № 129165, Заявл. 10.04.2018. Опубл. 25.10.2018 Бюл. № 20.
Abstract: Корисна модель належить до медицини та ветеринарної мікробіології, імунології та біотехнології, а саме до способу детекції ДНК паразитичного організму роду Babesia. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб детекції Babesia felis у біологічних зразках за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, що включає проведення ПЛР, підготовку буферу, ампліфікацію, детекцію ампліфікаційної ДНК шляхом використання хромосомального гену 5.8S рРНК , що складаються з таких послідовностей пар праймерів: BabFel_f 5`-cactgcctctgtttacacgc BabFel_r 5`-ttagcgaacaacagcccaag, щоб забезпечити ефективність способу детекції Babesia felis. Таким чином, спосіб детекції специфічної B. felis за допомогою ПЛР, який спрямований на пряме виявлення збудника в біологічних зразках, є простим високочутливим, високоспецифічним та дає змогу діагностувати бабезіоз котів на різних стадіях захворювання.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/825
Appears in Collections:Патенти УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.