Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/827
Title: ТРИХУРОЗНО-АСКАРОЗНА МІКСТІНВАЗІЯ СВИНЕЙ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Other Titles: TRIHUROSIS-ASCAROSIS MIXTINVASION OF PIGS IN THE CONDITIONS OF SOUTH OF UKRAINE
Authors: Приходько, Юрій Олександрович
Бирка, Віктор Іванович
Мазанний, Олексій Володимирович
Prykhodko, Yuriy
Byrka, Victor
Mazannyy, Alexey
Keywords: свині
трихуроз
аскароз
Запоріжська область
Профіверм
Промектин
Issue Date: Feb-2019
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Citation: Приходько Ю. О., Бирка В. І., Мазанний О. В. Трихурозно-аскарозна мікстінвазія свиней в умовах півдня України. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції, 14-15 лютого 2019 року. Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2019. С. 159–164.
Abstract: ТОВ «СТВК «Деметра Вектор» Василівського району, Запорізької області – стаціонарно неблагополучне з трихурозно-аскарозної інвазії свиней підприємство, в якому екстенсивність інвазування свиней склала 53,2 %. У 51,4 % випадків захворювання перебігало у формі мікстінвазії. рихурозно-аскарозну мікстінвазію частіше реєстрували у молодняка 2–6-міс. віку, у якихпереважали середній і низький ступені інвазування тварин. При середньому ступені основними проявами інвазії були: зниження апетиту і риросту маси, розлади травлення, анемія, у окремих тварин – бронхопневмонія і нервові явища. а трихурозно-аскарозної мікстінвазії свиней встановлена 100 % лікувальна ефективність досліджених макролітів – «Профіверму» 1 %-го і «Промектину» 1 %-го, застосовуваних одноразово підшкірно в розрахунку 1мл на 33 кг маси тварини. В комплексі оздоровчих протинематодозних заходів економічно доцільно в якості протипаразитарного засобу використовувати вітчизняний препарат широкого спектру дії «Профіверм» 1 %-ий.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/827
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRIHUROSIS-ASCAROSIS MIXTINVASION OF PIGS IN THE CONDITIONS OF SOUTH OF UKRAINE.pdf395.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.