Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/84
Title: Патоморфологічна характеристика рубця, сітки і тонкого відділу кишечника великої рогатої худоби при гострих і хронічних варіантах отруєнь жовтозіллям лучним та чорнокоренем лікарським
Other Titles: Патоморфологическая характеристика рубца, сетки и тонкого отдела кишечника крупного рогатого скота, при острых и хронических вариантах отравлений крестовником луговым и чернокоренем лекарственным
PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF CATTLES RUMEN, RETICULUM AND SMALL INTESTINES, WHICH WAS POISONING BY PYRROLIZIDIN ALKALOIDS FROM SENECIO JACOBEA OR CYNOGLOSSUM OFFICINALE
Authors: Щетинський, Ігор Михайлович
Щетинский, Игорь Михайлович
Shchetynskyy, Igor Mikhailovich
Keywords: піролізидинові алкалоїди
отруєння
всмоктування води
водорозчинність
рубець
тонкий відділ кишечника
пирролизидиновые алкалоиды
отравления
всасывание воды
водорастворимость
рубец
тонкий отдел кишечника
pyrrolizidin alkaloids
smooth muscles
wall rumen
reticulum and small intestine
liver sclerosis
Issue Date: 2007
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Citation: Щетинський І. М. Патоморфологічна характеристика рубця, сітки і тонкого відділу кишечника великої рогатої худоби при гострих і хронічних варіантах отруєнь жовтозіллям лучним та чорнокоренем лікарським / І. М. Щетинський // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць ХДЗВА – Харків, 2009. – Вип. 20, ч. 2 : Ветеринарні науки. – С. 197-206.
Abstract: Визначено, що під впливом гострих, важких доз піролізидинових алкалоїдів жовтозілля лучного та чорнокореня лікарського гладенька м’язова тканина у товщі стінки рубця, сітки, сичуга і тонкого відділу кишечника втрачає свою цілісність – атрофується та некротизується, у випадку хронічного перебігу отруєння тканина піддається гіпертрофії, виробляє глікопротеїни і білкові субстанції. Висловлюється припущення, що у тварин, які отруїлися піролізидиновими алкалоїдами, продуковані гладенькою м’язовою тканиною субстрати можуть брати участь у розвитку склерозу печінки.
Description: Определенно, что под воздействием острых, тяжелых доз пирролизидинових алкалоидов жовтозілля лугового и чернокореня лекарственного гладкая и блестящая мускульная ткань в более толстые стенки рубца, сетки, сычуга и тонкого отдела кишечника, теряет свою целостность – атрофируется и некротизируется, в случае хронического хода отравления ткань поддается гипертрофии, производит гликопротеины и белковые субстанции. Высказывается предположение, что у животных, которые отравились пирролизидиновими алкалоидами, продуцируемые гладкой и блестящей мускульной тканью субстраты могут принимать участие в развитии склероза печени. It was designate that smooth muscles of wall rumen, reticulum and small intestine can atrophied and necrosised by chranic poisoning of pyrrolizidin alkaloids and can hypertrophied by rapid poisoning, smooth muscles produce glycoproteins and proteins. It seems lasting take part in development of liver sclerosis.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/84
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shchetynskyy_characteristic_of_cattles_rumen.pdf373.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.