Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/848
Title: ТРАНСФУЗІЯ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ЕРИТРОЦИТАРНОЇ МАСИ СОБАКАМ ПРИ ЛІКУВАННІ БАБЕЗІОЗУ
Other Titles: Т
Authors: Первушина, Ольга Анатоліївна
Денисова, Ольга Миколаївна
Жегунов, Геннадій Федорович
Гладка, Наталія Іванівна
Приходченко, Віта Олександрівна
Якименко, Тетяна Ігоревна
Keywords: ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
еритроцити собак
кріоконсервування
бабезіоз
трансфузія
Issue Date: Oct-2018
Abstract: В роботі представлені результаті оцінки клініко-біохімічної ефективності трансфузії кріоконсервованої еритроцитарної маси для собак, які хворі на гостру форму бабезіозу. Кріоконсервовану еритроцитарную масу одержували шляхом швидкого занурення еритроцитів у рідкий азот (-196 0 С) і послідуючим відігрівом на водяній бані (40-42 0 С). В якості кріопротектору використовували 17,5 % розчин гідроксиетильованого крохмалю 200 в співвідношенні 1:1. Дослідження проводили на трьох групах тварин (контрольна; тварини з гострою формою бабезіозу і базовим медикаментозним лікуванням; тварини з гострою формою бабезіозу, базовим медикаментозним лікуванням і трансфузією кріоконсервованої еритроцитарної маси). Встановлено, що застосування трансфузії кріоконсервованої еритроцитарної маси призводить до підвищення рівня гематокриту і гемоглобіну, а також кількості еритроцитів вже через добу. На десяту добу ці показники близькі до контрольних величин і майже вдвічі перевищують гематологічні показники тварин з базовим медикаментозним лікуванням. В результаті біохімічного дослідження сироватки крові собак, хворих на бабезіоз за першу добу захворювання було виявлено гіперазотемію, гіперкреатинінемію і збільшення активності індикаторних ферментів печінки. У хворих собак за 10 діб після базового курсу терапії в поєднанні з гемотрансфузією кріоконсервованої еритроцитарної маси відбувається нормалізація кількості аланінамінотрасферази, білірубіну та сечовини. Кількість аспартатамінотрансферази, креатиніну і лактатдегідрогенази в цій групі дослідних тварин повертається до фізіологічної норми. Показано, що гемотрансфузія кріоконсервованої еритроцитарної маси високо ефективна для лікування собак при гострому перебігу бабезіозу та сприяє нормалізації гематологічних і біохімічних показників.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/848
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття.pdf348.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.