Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/902
Title: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Other Titles: Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Валентина Івановича Тарасенка, 17–18 вересня 2020 р., м. Харків: наук. вид. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; за ред. д-ра екон. наук О.В. Ульянченка, д-ра соціол. наук В.В. Чепак, д-ра соціол. наук В.В. Судакова. – Харків, 2020. – 268 с.
Authors: Мерчанський, Володимир Вікторович
Воронкова, Алла Анатоліївна
Чуйко, Наталія Василівна
Худавердієва, Вікторія Анатоліївна
Храпач, Костянтин Григорович
Keywords: ринок праці
заробітна плата
робоча сила
Харківська область
Issue Date: 1-Sep-2020
Publisher: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Abstract: Ринкова система це сукупність взаємозв'язаних ринків, які охоплюють різноманітні сфери людської діяльності. Особливе місце в системі ринків належить ринку праці. Задля пом’якшення проблеми зайнятості сільського населення необхідно: по-перше, забезпечити підвищення доходів працівників аграрної сфери, в тому числі шляхом державної підтримки особистих селянських господарств як основного постачальника сільськогосподарської продукції на ринок України; по-друге, сприяти відновленню роботи та створенню нових підприємств у галузі переробки сільськогосподарської продукції; по-третє, відновлювати та підтримувати соціальну інфраструктуру як передумову підтримки і нарощування людського потенціалу сільських територій та скорочення міграційного відтоку з села; по-четверте, сприяти диверсифікації форм зайнятості і розвивати неаграрну зайнятість на сільських територіях.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/902
Appears in Collections:Фахові видання УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.