Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/907
Title: Сучасний стан та тенденції розвитку регіонального ринку праці
Other Titles: Сучасний стан та тенденції розвитку регіонального ринку праці
Authors: Воронкова А.А., Чуйко Н.В., Мерчанський В.В., Худавердієва В.А., Храпач К.Г.
Keywords: Сучасний стан та тенденції розвитку регіонального ринку прац
Issue Date: 17-Sep-2020
Publisher: Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Валентина Івановича Тарасенка, 17–18 вересня 2020 р., м. Харків: наук. вид. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; за ред. д-ра екон. наук О.В. Ульянченка, д-ра соціол. наук В.В. Чепак, д-ра соціол. наук В.В. Судакова. – Харків
Citation: На сучасному етапі одним з ефективних способів державного регулювання розвитку сільських територій є фінансування соціальної інфраструктури населених пунктів
Series/Report no.: Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Валентина Івановича Тарасенка, 17–18 вересня 2020 р., м. Харків: наук. вид. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва; за ред. д-ра екон. наук О.В. Ульянченка, д-ра соціол. наук В.В. Чепак, д-ра соціол. наук В.В. Судакова. – Харків;2020. С.97-101.
Abstract: Що ж стосується сільських територій, то планується реалізувати заходи, спрямовані на підтримку фермерських господарств на основі розвитку нішових ринків, диверсифікації видів діяльності на селі, включно із зеленим туризмом, виробництвом непродовольчих товарів і покращення якості життя в сільській місцевості з одночасним сприянням розвитку місцевого самоврядування та сільських громад
Description: Метою Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року є забезпечення сталого розвитку сільських територій, підвищення рівня життя сільського населення, охорона навколишнього природного середовища, збереження природних, трудових і виробничих ресурсів, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/907
Appears in Collections:Фахові видання УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.