Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/925
Title: Смирнов Сергій Іванович (1907–1992) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1930-1992 роки
Authors: Шакула, Зінаїда Іллівна
Фетісова, Олена Володимирівна
Свириденко, Галина Віталіївна
Зінченко, Тетяна Олександрівна
Keywords: ХДЗВА
ветеринарна терапія
наукові школи
незаразні хвороби
Issue Date: 2021
Publisher: РВВ ХДЗВА
Citation: Смирнов Сергій Іванович (1907–1992) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1930-1992 роки / упорядники : З. І. Шакула, О. В. Фетісова ; редактор Г. В. Свириденко, технічний редактор Т. О. Зінченко ; Наукова бібліотека ХДЗВА. – Харків : РВВ ХДЗВА, 2021. - 59 с.
Abstract: Професор С. І. Смирнов вніс істотний вклад у розвиток клінічної ветеринарної медицини, в обґрунтування головних принципів ветеринарної терапії, включаючи профілактичну; виявив у нашій країні та описав лейкоз великої рогатої худоби, післяпологову гемоглобінурію і субклінічний кетоз корів; розробив класифікацію методів терапії основних груп внутрішніх незаразних хвороб. Під його керівництвом і за безпосередньою участю виконаний цикл робіт із вивчення динаміки кістково-мозкового кровотворення у основних видів сільськогосподарських тварин за різних захворювань (чума свиней, анемія, афлатоксикоз) з використанням розробленої ним методики точного дозування кістково-мозкового пунктату, а також серія робіт з вивчення субклінічного кетоза молочних корів. Плідною була робота Сергія Івановича з підготовки наукових кадрів: підготував 18 кандидатів та 2 докторів наук. На його рахунку 129 наукових публікацій, у тому числі чотири монографії. Він співавтор шести видань (1960-1985) підручників з внутрішніх незаразних хвороб сільськогосподарських тварин для студентів ветеринарних вишів. Багато праць професора Смирнова С. І. укладені українською мовою, деякі перекладені естонською мовою, анотовані у закордонних виданнях. Видання призначене науковцям та фахівцям у галузі ветеринарної медицини.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/925
Appears in Collections:Біобібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smirnov.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.