Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/926
Title: Білковий та вуглеводно-ліпідний обмін у корів при прив'язному утриманні за результатами диспансеризації
Other Titles: INDIXES OF PROTEIN AND CARBOHYDRATE-LIPID METABOLISM IN BLOOD SERUM OF COWS DIFFERENT PHYSIOLOGICAL GROUPS ACCORDING TO THE RESULTS OF DYSPANSERISATION
Белковый и углеводно-липидный обмен у коров при стойловом содержании по результатам диспансеризации
Authors: Щепетільніков, Юрій, Щепетильников Юрий, Schepetilnicov Yurij
Маслак, Юлія, Маслак Юлия, Maslak Yuliia
Маценко, Олена, Маценко Елена, Matsenko Elen
Пасічник, В,ячеслав, Пасечник Вячеслав, Pasichnik V,acheslav
Могільовський, Вадим, Могильовский Вадим, Mogilovsky Vadim
Keywords: лактуючі корови, сухостійні корови, біохімічні показники сироватки крові, обмін речовин
лактирующие коровы, сухостойные коровы, биохимические показатели сыворотки крови, обмен веществ
lactating cows, cows in dry period, biochemical indexes, metabolism
Issue Date: 12-Nov-2020
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Citation: Щепетільніков Ю. О. Білковий та вуглеводно-ліпідний обмін у корів при прив'язному утриманні за результатами диспансеризації // Ю.О. Щепетільніков, Ю. В. Маслак, О. В. Маценко, в. А. Пасічник, В. М. Могільовський // Ветерінарія, технології тваринництва та природокористуванняю- 2020.- № 6.- С. 118-122
Abstract: Метою наших досліджень було проведення диспансеризації для встановлення метаболічного профілю сироватки крові корів різних фізіологічних груп. Було встановлено зміни в обмінних процесах (білковому та ліпідному) у корів чорно-рябої породи в віці 3-5 років у залежності від стадії лактації. У тварин періоду роздою рівень загального білка в сироватці крові був знижений на 7,9 % у порівнянні з нормою. Вміст альбумінів був знижений у лактуючих тварин періоду роздою та періоду шість місяців після отелення на 19,5 % та 20,9 %, відповідно. Також, в сироватці крові корів періоду роздою був знижений вміст холестеролу на 34,9 %.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/926
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Щепетільніков.pdf359.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.