Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/943
Title: Протозойні та окремі прокаріотні хвороби собак і котів
Authors: Приходько, Юрій Олександрович
Пономаренко, Володимир Якович
Нікіфорова, Ольга Василівна
Федорова, Олена Володимирівна
Мазанний, Олексій Володимирович
Булавіна, Вікторія Сергіївна
Люлін, Петро Володимирович
Keywords: протозойні хвороби
коти
собаки
прокаріотні хвороби
бореліоз
анаплазмоз
бабезіоз
гіардіоз
кокцидіїдози
мікроспоридіоз
лейшманіоз
трихомоноз
ерліхіоз
гемабартонельоз
Issue Date: Jun-2021
Publisher: О. А. Мірошниченко
Citation: Приходько Ю. О., Пономаренко В. Я., Нікіфорова О. В., Федорова О. В., Мазанний О. В., Булавіна В. С., Люлін П. В. Протозойні та окремі прокаріотні хвороби собак і котів: навчальний посібник. — Харків. Видавець: О. А. Мірошниченко, 2021. — 168 с.
Abstract: Ветеринарна медицина дрібних свійських тварин знаходиться у стадії динамічного розвитку, у зв’язку з цим відчувається недостатня кількість спеціальної літератури, у тому числі щодо протозойних та окремих прокаріотних хвороб собак і котів. У зв’язку з активною міграцією людей, розвитком туризму, завезенням тварин з будь-якої частини світу, існує й небезпека завезення в Україну збудників протозойних та окремих прокаріотних хвороб собак і котів, які не реєструвались раніше в Україні, або недостатньо вивчені. Отримання інформації про ці хвороби, з метою ідентифікації збудників, а також їх диференційної діагностики є вкрай необхідним. Даний навчальний посібник призначається для підготовки фахівців у закладах вищої освіти III–IV рівнів акредитації зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», викладачів, науковців, фахівців ветеринарної медицини, яких цікавить проблематика паразитарних хвороб дрібних тварин. У даному навчальному посібнику матеріал представлений згідно з програмами навчальних дисциплін «Ветеринарна паразитологія», «Глобальна паразитологія» і «Видова паразитологія» зі спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». Під час створення навчального посібника враховані сучасні дані, науково обґрунтовані підходи щодо назви окремих паразитичних найпростіших та прокаріотних збудників, їх характеристики, номенклатури хвороб, механізмів патогенезу та імунітету, епізоотичних особливостей, методів діагностики, лікування і профілактики. У даному навчальному посібнику наведені: визначення захворювань, характеристика збудників з сучасною систематикою, цикли розвитку, епізоотологічні дані, патогенез та імунітет, клінічні ознаки, патологоанатомічні зміни, сучасні методи діагностики і диференційної діагностики, лікування і профілактики протозойних та окремих прокаріотних хвороб собак і котів. Матеріал навчального посібника ілюстрований рисунками, схемами та фотоілюстраціями. У кінці кожного розділу наведено перелік основних питань для контролю знань студентів, з метою більш глибокого засвоєння матеріалу. Наведено список літературних джерел, які рекомендуються при вивченні протозойних та окремих прокаріотних хвороб собак і котів. При написанні навчального посібника використані дані власних досліджень авторів, а також сучасні дані вчених різних країн з проблем протозойних хвороб м’ясоїдних тварин.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/943
ISBN: 978-617-7618-71-2
Appears in Collections:Підручники та навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.06__ПОСІБНИК_Protozoal and some prokaryotic diseases of dogs and cats.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.